HIK-Consulting Serwis - Hipot-Testery bezpieczeństwa elektrycznego

HIK-CONSULTING Autoryzowany Przedstawiciel
AR_logo
SCI-logo
MENU
EEC
pasek
TESTERY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO
Przejdź do treści

HIK-Consulting Serwis


GWARANCJA na Testery Bezpieczeństwa Elektrycznego  HIPOT (IKONIX) i Zasilacze Testowe (IKONIX)


  • Sprzedaż realizowana jest z wyłączeniem rękojmi (art. 558 k.c.).


  • GWARANCJA PRODUCENTA (IKONIX) na Zakupione przyrządy

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi producenta (02.2022, IKONIX) zakupione urządzenia podlegają 5-letniej gwarancji producenta. W czasie obowiązywania gwarancji producenta uszkodzone przyrządy należy samodzielnie wysyłać do serwisów centralnych IKONIX. Możliwe jest także odpłatne zlecenie naszej firmie usług serwisowo - transportowych, związanych z serwisowaniem przyrządów w serwisie centralnym producenta.


  • GWARANCJA HIK NA Zakupione przyrządy

Możliwe jest korzystanie z 24-miesięcznej gwarancji, w takim przypadku naprawy podlegające gwarancji wykonywane są bezpłatnie  w serwisie HIK-CONSULTING. Koszty transportu przyrządów do serwisu HIK-CONSULTING i transportu powrotnego ponosi Klient. Bardzo ważne jest odpowiednie pakowanie przyrządów, najlepsze są oryginalne opakowania fabryczne: zapewniające odpowiednią sztywność, amortyzację i ochronę.

Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych napraw w okresie gwarancji HIK-CONSULTING jest faktura wystawiona przez HIK-CONSULTING, lub oddzielna Karta Gwarancyjna, oraz nienaruszone plomby (nalepki) zabezpieczające przed nieautoryzowanym otwarciem przyrządu lub dostępem do procedur kalibracyjnych.  Okres Gwarancji na przyrządy IKONIX zakupione w HIK-CONSULTING wynosi: 24-miesiące.


  • PRZEDŁUŻANIE Gwarancji producenta na zakupione przyrządy

Użytkownik urządzeń IKONIX ma także możliwość korzystania z 5-letniej gwarancji producenta (z możliwością jej dalszego przedłużania p.*), w takim przypadku trzeba wysyłać uszkodzone przyrządy do serwisu centralnego IKONIX (na własny koszt). Umożliwiamy także korzystanie z gwarancji producenta za naszym pośrednictwem, w takiej sytuacji Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów transportu do serwisu centralnego producenta i transportu powrotnego.

* - przedłużanie gwarancji producenta powyżej 5 lat jest możliwe przy corocznej kalibracji ISO17025 w serwisie centralnym producenta, LINK.

Więcej informacji - prosimy o KONTAKT z naszym biurem.KALIBRACJA TESTERÓW HIPOT i ZASILACZY TESTOWYCH AC


W celu uzyskania pomocy SERWISOWEJ dotyczącej posiadanych urządzeń, ich uaktualnienia, lub przeprowadzenia okresowej KALIBRACJI, oraz informacji na temat urządzeń i systemów opublikowanych na naszych stronach, lub na temat innych (niepublikowanych) rozwiązań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.


UWAGA: niektóre laboratoria dokonują wyłącznie oceny (wzorcowania) bez wprowadzania regulacji (adjustacji) przyrządu gdy jest to potrzebne.
W przypadku potrzeby uzyskania pomocy dotyczącej konfiguracji, użytkowania, rozszerzenia funkcjonalności, lub uaktualnień posiadanych urządzeń prosimy o kontakt e-mailowy (z wykorzystaniem załączonego formularza).
Prosimy o ustalenie z naszym Działem Serwisu terminu wysyłki przyrządów i wykonania kalibracji.
Dla naszych klientów dostępna jest także kalibracja ISO17025 - opcjonalnie przy zakupie sprzętu. Kalibrację ISO17025 można odnawiać co roku, w przypadku zlecenia kalibracji ISO17025 naszej firmie testery są czyszczone i regulowana, a następnie przewożone do odpowiedniego laboratorium posiadającego akredytację PCA.

Możliwe jest także korzystanie z innych serwisów kalibracyjnych wyznaczonych przez producenta (5 - letnia gwarancja producenta), z możliwością nieograniczonego przedłużania gwarancji producenta, pod warunkiem przeprowadzania corocznej kalibracji w serwisie centralnym producenta.

CZYSZCZENIE TESTERÓW HIPOT i innych przyrządówW warunkach produkcyjnych, w czasie ciągłej pracy testerów dochodzi do stopniowego zanieczyszczenia wnętrza przyrządu. Można i należy okresowo czyścić wloty powietrza z zewnętrznej strony obudowy, ale pomimo tego po dłuższym używaniu przyrządu nawet w stosunkowo czystym - niezapylonym środowisku dochodzi do osadzania się kurzu wewnątrz obudowy, na płytkach PCB i co ważne na obwodach wysokonapięciowych.


Obecność suchego kurzu na płytkach wysokonapięciowych w testerach typu HIPOT nie jest groźna - o ile jest to kurz suchy. Zwiększenie wilgotności powietrza może jednak powodować zwiększenie przewodności warstw kurzu i pyłu, a w długookresowej skali czasowej może powodować problemy w działaniu testera.


Oferujemy usługę okresowego przeglądu i czyszczenia testerów HIPOT i innych przyrządów wykorzystywanych na produkcji.


PAKOWANIE TESTERÓW HIPOT

Wszystkie przyrządy kierowane do Kalibracji lub napraw powinny być dostarczane w oryginalnym lub równoważnym opakowaniu. Szczególną staranność należy zachować przy pakowaniu ciężkich przyrządów pomiarowych. Warstwa wytrzymałego materiału amortyzującego powinna mieć grubość co najmniej 5cm ze wszystkich stron wokół przyrządu. Całość musi być zapakowana w wytrzymałe opakowanie kartonowe. W przypadku braku takiego opakowania można je zamówić u Kuriera. Akcesoria właściwe dla przyrządu powinny być dołączone do przesyłki, w tym przewody testowe i zabezpieczenie INTERLOCK.
Zastrzegamy prawo do odmowy przyjęcia przyrządu do naprawy gdy zostanie wysłany w niewłaściwym opakowaniu.
Jeżeli opakowanie w którym jest dostarczony przyrząd jest zbyt słabe lub zniszczone, wtedy przyrząd może zostać zapakowany w nowe opakowanie transportowe a koszt tej czynności zostanie przeniesiony na Użytkownika (ok. 400,- PLN). Jeżeli przyrząd jest niewłaściwie opakowany mogą wystąpić uszkodzenia w transporcie, w takiej sytuacji HIK-CONSULTING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. Prosimy także pamiętać o ubezpieczaniu przesyłek na czas transportu. Koszt diagnostyki przyrządu skierowanego do naprawy odpłatnej wynosi 500,- PLN. W przypadku akceptacji zaproponowanego kosztorysu naprawy koszt diagnostyki nie jest naliczany.Każdy przyrząd który trafia do naszego Działu Serwisu jest czyszczony wewnątrz i na zewnątrz przed wykonaniem kalibracji lub naprawy i przed odesłaniem do Klienta.
Mamy nadzieję, że Przyrządy wysyłane do naszego serwisu będą także wstępnie oczyszczone z zewnątrz przed zapakowaniem do wysyłki.


Opakowanie fabryczne lub równoważne: posiadające odpowiednią grubość materiału amortyzującego np. pianka, min. 5cm ze wszystkich stron.

Sposób Pakowania przyrządów
Poradnik wg. UPS: LINK    


copyright
UWAGA: Nasza strona używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Copyright © HIK-CONSULTING           Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 / tel: +48 22 864-99-08       Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści