HIK-Consulting Serwis - Hipot-Testery bezpieczeństwa elektrycznego

HIK-CONSULTING Autoryzowany Przedstawiciel
AR_logo
SCI-logo
MENU
APT_logo
pasek
TESTERY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO
Go to content

HIK-Consulting Serwis

RĘKOJMIA / GWARANCJA na Testery HIPOT i Zasilacze Testowe   


Zakupione urządzenia podlegają bezpłatnym naprawom w okresie obowiązywania rękojmi (opcjonalnie - gwarancji). Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych napraw w okresie rękojmi / gwarancji jest faktura wystawiona przez  HIK-CONSULTING, lub oddzielna Karta Gwarancyjna, oraz nienaruszone plomby (nalepki) zabezpieczające przed nieautoryzowanym otwarciem przyrządu lub dostępem do procedur kalibracyjnych. Okres Gwarancji i Rękojmi wynosi obecnie 60 - miesięcy (2021r)

W przypadku urządzeń zakupionych poza granicami Polski istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych napraw świadczonych przez Serwis HIK-CONSULTING. W tym celu należy zgłosić do SERWISU HIK-CONSULTING fakt zakupu przyrządu w terminie do 60 dni od daty zakupu, podając typ urządzenia i numer seryjny, co po potwierdzeniu przez producenta pozw
ala na przeniesienie uprawnień rękojmi (gwarancji) na teren Polski.
W innych przypadkach naprawy mogą być dokonywane przez AUTORYZOWANY SERWIS HIK-CONSULTING odpłatnie, bez utraty gwarancji producenta (kontynuacja w okresie gwarancyjnym).

Dla wielu urządzeń istnieje możliwość odpłatnego (opcjonalnego) przedłużenia okresu gwarancji. Przedłużenie Gwarancji można wykupić w momencie zakupu sprzętu, lub w czasie trwania okresu gwarancji (dotyczy to wybranych urządzeń).

KALIBRACJA TESTERÓW HIPOT i ZASILACZY TESTOWYCH AC

W celu uzyskania pomocy SERWISOWEJ dotyczącej posiadanych urządzeń, ich uaktualnienia, lub przeprowadzenia okresowej KALIBRACJI, oraz informacji na temat urządzeń i systemów opublikowanych na naszych stronach, lub na temat innych (niepublikowanych) rozwiązań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.


UWGA: niektóre laboatoria dokonują wyłącznie oceny (wzorcowania) bez wprowadzania regulacji przyrządu gdy jest to potrzebne.
W przypadku potrzeby uzyskania pomocy dotyczącej konfiguracji, użytkowania, rozszerzenia funkcjonalności, lub uaktualnień posiadanych urządzeń prosimy o kontakt e-mailowy (z wykorzystaniem załączonego formularza).

Prosimy o ustalenie z naszym Działem Serwisu terminu wysyłki przyrządów i wykonania kalibracji.


PAKOWANIE PRZYRZĄDÓW: Testerów HIPOT i Zasilaczy AC


Wszystkie przyrządy kierowane do Kalibracji lub napraw powinny być dostarczane w oryginalnym lub równoważnym opakowaniu. Szczególną staranność należy zachować przy pakowaniu ciężkich przyrządów pomiarowych. Warstwa wytrzymałego materiału amortyzującego powinna mieć grubość co najmniej 5cm ze wszystkich stron wokół przyrządu. Całość musi być zapakowana w wytrzymałe opakowanie kartonowe. W przypadku braku takiego opakowania można je zamówić u Kuriera. Akcesoria właściwe dla przyrządu powinny być dołączone do przesyłki, w tym przewody testowe i zabezpieczenie INTERLOCK.

Zastrzegamy prawo do odmowy przyjęcia przyrządu do naprawy gdy zostanie wyslany w niewłaściwym opakowaniu. Jeżeli opakowanie w którym jest dostarczony przyrząd jest zbyt słabe lub zniszczone, wtedy przyrząd może zostać zapakowany w nowe opakowanie transportowe a koszt tej czynności zostanie przeniesiony na Użytkownika (ok. 250,- PLN). Jeżeli przyrząd jest niewłaściwie opakowany moga wystąpić uszkodzenia w transporcie, w takiej sytuacji HIK-CONSULTING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. Prosimy także pamiętać o ubezpieczaniu przesyłek na czas transportu. Koszt diagnostyki przyrządu skierowanego do naprawy odpłatnej wynosi 400,- PLN. W przypadku akceptacji zaproponowanego kosztorysu naprawy koszt diagnostyki nie jest naliczany.

Każdy przyrząd który trafia do naszego Działu Serwisu jest czyszczony wewnątrz i na zewnątrz przed wykonaniem kalibracji lub naprawy i przed odesłaniem do Klienta.
Oczekujemy że Przyrządy wysyłane do naszgo serwisu będą także oczyszczone z zewnątrz przed zapakowaniem do wysyłki.
Właściwe opakowanie ciężkich przyrządów na czas transportu przyczyni się do wydłużenia okresu bezawaryjnej eksploatacji precyzyjnych przyrządów elektronicznych.

copyright
UWAGA: Nasza strona używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Copyright © HIK-CONSULTING           Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 / tel: +48 22 864-99-08       Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Back to content